Informace o nás

Milí přátelé, členové sboru, jeho příznivci i náhodní návštěvníci,

právě jste vstoupili na stránku  pěveckého společenství, které si zvolilo jméno LEVAMENTUM. Historie sboru není dlouhá, ale navazuje na mnohaletou tradici pravidelných vánočních a velikonočních vystoupení dosti širokého okruhu zpěváků a muzikantů na liberecké faře CČSH. Smíšený pěvecký sbor Náboženské obce  CČSH Liberec pod tímto jménem působí 3 roky, ale předtím pracoval beze jména od konce r. 2003, kdy 8 zpěváků začalo s pravidelnými zkouškami. Nyní má sbor 23 členů – amatérských zpěváků. Jsou rozličných civilních profesí i rozličných náboženských vyznání. Ačkoliv je polovina z nich zralejšího věku, sbor je duchem mladý. Repertoár tvoří na 70 skladeb většinou duchovní hudby všech období, nejčastěji drobnějších skladeb českých i světových autorů, ale sbor nastudoval i rozměrnější – Eben: Missa adventus, Ryba: 2. vánoční mše aj. Podílí se na slavnostnějších bohoslužbách ve své náboženské obce, ale také dalších NO na  území libereckého vikariátu (Bakov, Český Dub, Frýdlant, Jablonec n. N., Mimoň, Škodějov). Účastní se i libereckých ekumenických sborových setkání. Spolupracuje se smyčcovým Amatérským komorním sdružením Liberec.  

Potěcha ze zpěvu samotného i ze slova Božího, které je v písních vloženo, přinášejí nám útěchu, posilu a občerstvení. A tyto významy jsou ukryty ve slově LEVAMENTUM. A tak jsme se takhle rozhodli pojmenovat i náš sbor. Pro úplnost ale musíme na sebe prozradit, že duchovní útěchu, posilu a občerstvení, kterou čerpáme ze zpěvu, nám také přinášejí naše kratičké přestávky. To v rychlosti, ale i pohodě, probereme své všední starosti s přáteli a přitom rádi svlažíme svoje  "dřinou zpěvu" unavená hrdla svěží a blahodárnou kapkou tu červeného, tu bílého. A naše členky - nás rády čas od času odmění i pečenou, sušenou či mazanou dobrůtkou. Když se ale ozve: "Tak, nasedat!", rádi se vracíme ke zpěvu.

Na naší stránce najdete trochu historie sboru, trochu obrázků, někdy nové notičky a členové pak i rozpis zkoušek, účinkování. Podaří-li se zvládnout i návodné nahrávky k nácviku nových skladeb, bude splněn i další úmysl editora.

A koho napadne, že by bylo pro něj také příjemné v takovémto společenství pobýt, ať to vyzkouší. Zkoušky se konají každý čtvrtek od 18 hodin na faře Církve československé husitské na náměstí Českých bratří.(Od Fügnerky je to kousek.)

V případě, že považujete některé informace či sdělení za opravdu důležité, můžete je v textu zvýraznit například takto.


Historie projektu

V této části můžete popsat historii Vašeho projektu a co Vás vedlo k nápadu jej realizovat. Je vhodné se také zmínit o důležitých milnících a poděkovat lidem, kteří se na projektu účastnili.